Alle berichten van synchro

bedrijfsauto, synchro, adviesbureau, brandveiligheid, logboekenonline

Beheerder BMI zoekt Installaties

De jongste beheerder Brandmeldinstallatie van Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV, Lennart Pas, is op dit moment werkzaam in vooral de regio Arnhem. Met veel enthousiasme doet hij het maandelijks beheer van de installaties van onze opdrachtgevers in Arnhem en omstreken. Op dit moment doet hij dat nog op de fiets. Door weer en wind, het hele jaar door! Fietsen is gezond, maar kost ook veel tijd. Daarom kan hij op dit moment zijn werkzaamheden niet naar een grotere regio uitbreiden.

 

Daar gaat hopelijk snel verandering in komen! Binnenkort hoopt hij zijn rijbewijs te halen en daarom zijn wij de bedrijfs-Twingo aan het pimpen. Zo kan hij om te beginnen de opdrachtgevers in de regio Arnhem makkelijker en sneller bezoeken. Mooier zou het nog zijn als hij zijn klantenkring kan uitbreiden! Dus, ook een Beheerder Brandmeldinstallatie nodig? Voor slechts € 1,- per dag komt Lennart Pas ook voor u het maandelijks beheer van uw  brandmeldinstallatie uitvoeren.

 

Neem voor meer informatie contact op met Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV op 033-4566080.

Brandveiligheid in zorginstellingen

tijdschrijft, zorginstellingen, promotie, Synchro, Adviesbureau Brandveiligheid

Klik op de foto om deze te vergroten

 

Brandveiligheid in zorginstellingen is een vak apart. Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV spreekt de taal van de brandweer en van de facilitymanagers. Zo komen wij met oplossingen voor de aanwezige risico’s die werkbaar zijn en die voldoen aan de wet- en regelgeving. Lees meer in het artikel in het tijdschrift Zorginstellingen, waarin ook één van onze opdrachtgevers aan het woord komt.

Thijs de Moes Brandmeester

Brandmeester!

Thijs de Moes, onze junior adviseur, is al een aantal jaren actief bij de vrijwillige Brandweer in Hierden. In juli 2015 heeft hij de leergang Bevelvoerder afgerond en zijn diploma gehaald. Vorige week werd hij tijdens een officiële bijeenkomst beëdigd door burgemeester Van Schaik van Harderwijk, in de rang van Brandmeester.

 

Wij zijn ontzettend trots op onze collega. En we zijn blij met de kennis de hij heeft opgedaan tijdens de opleiding, maar ook de kennis die hij opdoet in de praktijk. Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV maakt uiteraard graag gebruik van deze ervaring. Hierdoor blijven onze adviezen altijd scherp en maken we steeds weer gebruik van de laatste inzichten op het gebied van brandveiligheid.

 

Foto: Jordy Delwel

vbe, seminar, industriële, brandveiligheid

VBE seminar 2015: Industriële brandveiligheid

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV was weer goed vertegenwoordigd bij het jaarlijkse seminar van de VBE (Verenigde Brandveiligheid Experts) in Gorinchem. Dit jaar was het thema industriële brandveiligheid.

 

Veel aandacht tijdens de presentaties door diverse sprekers voor het minimale brandveiligheidsniveau wat wordt behaald door naleving van de wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt dat dit niveau vaak niet toereikend is. Een bedrijf kan bij een klein incident al in grote problemen komen. Is het niet door de directe schade dan wel door de indirecte schade zoals letselschade of imagoschade. Bij een hogere mate van beveiliging kunnen ‘kleine incidenten’ vroegtijdig gesignaleerd en opgelost worden, zodat de productie zo min mogelijk verstoord wordt.

 

Daarnaast werd ook gevraagd om na te denken over het nemen van extra maatregelen. “Bedenk voor elke extra te nemen maatregel een bestaande voorziening die kan komen te vervallen”. Hierdoor kunnen bespaarde kosten uitgegeven worden aan nog betere beveiliging. Oftewel terug naar de basis en bekijk welke maatregelen er daadwerkelijk nodig zijn en welke overbodig zijn.

 

Er werd ook aandacht gevraagd door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) om zoveel mogelijk kennis over nieuwe ontwikkelingen te delen en elkaar actief te informeren. Door de technologische ontwikkelingen in de markt komt het voor dat de kennis van de brandweer nog niet op het juiste niveau is. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Door het actief delen van kennis kan dat worden voorkomen.

team logboekenonline synchro adviesbureau brandveiligheid

Presentatie nieuw wagenpark en team

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV heeft nieuwe bedrijfswagens. En daar is ons team erg blij mee. Volledig voorzien van bestickering met het logo van LogboekenOnline, het online logboek, waarin ook facilitair managers al hun installaties kunnen bijhouden. Neem gerust contact met ons op om onze brandveiligheidsadviseurs uit te nodigen om de voordelen van LogboekenOnline voor uw organisatie op een digitale  rij te zetten.

 

RIBW Kennemerlan Amstelland en Meerlanden

Nieuwe Brandmeldinstallatie RIBW

Afgelopen week heeft Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV alweer de zesde nieuwe brandmeldinstallatie voor het RIBW opgeleverd.

 

RIBW beschermd wonen Kleverpark is bedoeld voor mensen met een door de gemeente afgegeven geldige Wmo-intramurale zorgtoekenning. Gezien de doelgroep, oftewel de bewoners van het object, is een zorgvuldige implementatie van het brandmeldsysteem en alle bijbehorende zaken zoals een ontruimingsplan maatwerk. Synchro Adviesbureau Brandveiligheid levert dit maatwerk in combinatie met een geselecteerde installateur, onze mensen met ervaring in de GGZ en natuurlijk LogboekenOnline.nl

 

Wij wensen het RIBW een veilig gebruik van dit object toe!

Rookmelders redden levens

Rookmelders redden levens

Steeds meer mensen hebben rookmelders in huis. Toch zijn er voorbeelden bekend waarbij ondanks een werkende rookmelder slachtoffers zijn gevallen. Dat was voor de Brandweeracademie reden om een onderzoek in te stellen. De bevindingen zijn opgetekend in het onderzoeksrapport Gebrand op inzicht; een onderzoek naar de effectiviteit van rookmelders.

 

Een opvallende bevinding is, dat er in 70% van de huishoudens een rookmelder aanwezig is, maar het percentage huishoudens met een werkende rookmelder is slechts 45%! En het percentage huishoudens waar werkende rookmelders aanwezig zijn die ook nog op de juiste plek hangen is slechts 35%!

Tijd voor een nieuwe voorlichtingscampagne is dan ook het advies.

 

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV sluit zich volledig aan bij het advies van de Brandweeracademie. Ook wij adviseren onze opdrachtgevers om voldoende rookmelders in de gebouwen op te hangen, het liefst onderling gekoppeld en aangesloten op het lichtnet. Hiermee zorgt de opdrachtgever ervoor dat iedereen gelijktijdig gewaarschuwd wordt bij het ontstaan van brand. Zo kunnen medewerkers en bewoners tijdig vluchten.

 

Voor meer informatie, kijk op http://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Resultaten-onderzoek-Brandweeracademie-naar-effectiviteit-rookmelders.aspx

Brand door onveilige internetrouter

Brand door internetrouter

Foto: Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland; Dit veroorzaakte een router in een woning in Apeldoorn.

 

De brand in een flat in Apeldoorn van vorige week zondag, is waarschijnlijk ontstaan door een elektrische storing in de internetrouter, aldus de brandweer. En dat is niet de eerste keer.

 

Het komt vaker voor dat er brand ontstaat door een oververhitte internetrouter. Dit kastje verbindt internet met het computernetwerk. Vaak wordt deze erg warm. Ook bij normaal gebruik.

 

De brandweer: “Uit andere brandonderzoeken komt dan ook het advies om de internetrouter vrij te houden van bijvoorbeeld gordijnen en kastjes. Zorg in ieder geval dat er genoeg ruimte is zodat de warmte kan ontsnappen.”

 

Wat kunnen bewoners nog meer doen?

De brandweer adviseert om apparatuur als routers, modems, satellietontvangers en kastjes voor digitale televisie stofvrij te houden en er niets bovenop te leggen.

Bron: Omroep Gelderland

brandveiligheid in geding bij brand in seniorencomplex

Complexe brand in seniorenflat

 

Een korte hevige brand in een seniorenappartement in Rotterdam, april vorig jaar, groeide voor de hulpdiensten uit tot een complexe situatie. Het pand bleek niet te voldoen aan de minimale brandveiligheidsregels uit het Bouwbesluit. De enige inpandige vluchtweg stond vol rook.

 

Op 15 april vorig jaar breekt brand uit in een appartement in gebouw Het Lichtpunt in Rotterdam. Het gebouw biedt huisvesting aan voornamelijk oudere bewoners. De brand wordt snel geblust met een brandslanghaspel. Maar de brand heeft dan al voor heel veel rook gezorgd die zich door het pand en verschillende woningen verspreidt.

 

Vanwege de rookverspreiding wordt een groot deel van het gebouw direct geëvacueerd. Uiteindelijk wordt besloten alle 232 bewoners te evacueren. De evacuatie vereist een grootschalige inzet van hulpdiensten. De enige inpandige vluchtweg stond al snel vol met rook. Veel bewoners bleken bovendien hulpbehoevend. Zij konden zichzelf niet in veiligheid brengen. Een aantal bewoners moest van hun balkon gehaald worden.

 

Minimale brandveiligheidsregels

In Nederland dienen bouwwerken minimaal te voldoen aan brandveiligheidsregels zoals die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. Het Bouwbesluit kent verschillende niveaus van brandveiligheid, maar het niveau waar alle in gebruik zijnde panden in ieder geval aan moeten voldoen is het niveau voor bestaande bouw.

 

Regelgeving Bouwbesluit

Het Bouwbesluit laat volgens de onderzoekers overigens alle ruimte voor een dergelijke herbestemming. Volgens het Bouwbesluit is er geen sprake van een verandering in de ‘gebruiksfunctie’ Het Lichtpunt werd omgevormd van ‘bejaardenhuis’ naar gewoon woongebouw met appartementen. De herbestemming van Het Lichtpunt heeft destijds dan ook niet geleid tot brandpreventieve aanpassingen van de woningen of overige delen van het woongebouw.

 

Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept gebouwexploitanten op om zich niet alleen te richten op wat de wet voorschrijft, maar ook te kijken naar de aanwezige risico’s en de mate van zelfredzaamheid van bewoners.

Volgens Littooij is de complexe problematiek die speelde bij Het Lichtpunt niet uniek in Nederland omdat er al enige jaren een ontwikkeling gaande is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Soms is dat in moderne panden die voldoen aan alle brandpreventieve eisen conform het Bouwbesluit 2012. Vaak betreft het echter panden van meerdere decennia oud.

 

De onderzoekers van de Brandweeracademie zien in de praktijk echter dat het ‘absolute minimumniveau’ aan brandveiligheid vaak niet eens gehaald wordt. In geval van Het
Lichtpunt is het allemaal relatief goed afgelopen en zijn er ‘slechts’ zeventien mensen naar
het ziekenhuis vervoerd met beperkt letsel als rookintoxicatie en een enkeling met
brandwonden.

 

Lees meer hierover op de website van het NEN. Klik hier.

Zorgbranches pakken brandveiligheid op

 

Brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Brandweer Nederland gaan samenwerken om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg te verbeteren. Op woensdagmiddag 11 februari 2015 hebben zij daartoe een intentieverklaring ondertekend.

 

Lees meer…

 

http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/pers/zorgbranches-en-brandweer-nederland-pakken-brandveiligheid-samen-op