Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort

Telefoon: 033 - 45 66 080

Complexe brand in seniorenflat

brandveiligheid in geding bij brand in seniorencomplex

 

Een korte hevige brand in een seniorenappartement in Rotterdam, april vorig jaar, groeide voor de hulpdiensten uit tot een complexe situatie. Het pand bleek niet te voldoen aan de minimale brandveiligheidsregels uit het Bouwbesluit. De enige inpandige vluchtweg stond vol rook.

 

Op 15 april vorig jaar breekt brand uit in een appartement in gebouw Het Lichtpunt in Rotterdam. Het gebouw biedt huisvesting aan voornamelijk oudere bewoners. De brand wordt snel geblust met een brandslanghaspel. Maar de brand heeft dan al voor heel veel rook gezorgd die zich door het pand en verschillende woningen verspreidt.

 

Vanwege de rookverspreiding wordt een groot deel van het gebouw direct geëvacueerd. Uiteindelijk wordt besloten alle 232 bewoners te evacueren. De evacuatie vereist een grootschalige inzet van hulpdiensten. De enige inpandige vluchtweg stond al snel vol met rook. Veel bewoners bleken bovendien hulpbehoevend. Zij konden zichzelf niet in veiligheid brengen. Een aantal bewoners moest van hun balkon gehaald worden.

 

Minimale brandveiligheidsregels

In Nederland dienen bouwwerken minimaal te voldoen aan brandveiligheidsregels zoals die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. Het Bouwbesluit kent verschillende niveaus van brandveiligheid, maar het niveau waar alle in gebruik zijnde panden in ieder geval aan moeten voldoen is het niveau voor bestaande bouw.

 

Regelgeving Bouwbesluit

Het Bouwbesluit laat volgens de onderzoekers overigens alle ruimte voor een dergelijke herbestemming. Volgens het Bouwbesluit is er geen sprake van een verandering in de ‘gebruiksfunctie’ Het Lichtpunt werd omgevormd van ‘bejaardenhuis’ naar gewoon woongebouw met appartementen. De herbestemming van Het Lichtpunt heeft destijds dan ook niet geleid tot brandpreventieve aanpassingen van de woningen of overige delen van het woongebouw.

 

Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept gebouwexploitanten op om zich niet alleen te richten op wat de wet voorschrijft, maar ook te kijken naar de aanwezige risico’s en de mate van zelfredzaamheid van bewoners.

Volgens Littooij is de complexe problematiek die speelde bij Het Lichtpunt niet uniek in Nederland omdat er al enige jaren een ontwikkeling gaande is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Soms is dat in moderne panden die voldoen aan alle brandpreventieve eisen conform het Bouwbesluit 2012. Vaak betreft het echter panden van meerdere decennia oud.

 

De onderzoekers van de Brandweeracademie zien in de praktijk echter dat het ‘absolute minimumniveau’ aan brandveiligheid vaak niet eens gehaald wordt. In geval van Het
Lichtpunt is het allemaal relatief goed afgelopen en zijn er ‘slechts’ zeventien mensen naar
het ziekenhuis vervoerd met beperkt letsel als rookintoxicatie en een enkeling met
brandwonden.

 

Lees meer hierover op de website van het NEN. Klik hier.Terug naar overzicht

Vragen over brandveiligheid?


Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.Meer informatie