Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort

Telefoon: 033 - 45 66 080

Opvang en doorstroomcapaciteit berekeningen

opvangcapacaiteit doorstroomcapaciteit berekenen

 

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik en bij het indienen van een gebruiksmelding behoort u aan te geven wat het maximale aantal personen is die gelijktijdig in uw gebouw aanwezig zullen zijn.

 

Door middel van een berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit kan gecontroleerd worden of het bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand en andere calamiteiten tijdig een veilige plaats kan worden bereikt.

 

Uitgangspunt hierbij is dat alle gebruikers van een bedreigd gebied in het gebouw binnen een bepaalde tijd in een veilig gebied kunnen worden opgevangen. Vanuit dat veilige gebied kan er vervolgens gevlucht worden naar het aansluitende terrein.

 

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV kan voor u opvang- en doorstroomcapaciteit berekeningen uitvoeren en leveren. Ook belangrijk als u bij bestaand gebruik een uitbreiding van het aantal aanwezige personen wilt toetsen aan de vluchtveiligheid.

 

 

Berekeningen aan de hand van rekensoftware Peutz

Wij gebruiken hierbij onder andere de rekensoftware van Peutz waarmee complete berekeningen conform de Regeling Bouwbesluit 2012 kunnen worden uitgevoerd. Deze software is op dit moment het enige programma op de markt waarmee alle mogelijkheden en voorwaarden van de Regeling Bouwbesluit 2012 volledig benut en gecontroleerd kunnen worden.

Vragen over brandveiligheid?


Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.Meer informatie