Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort

Telefoon: 033 - 45 66 080

Plantoets brandveiligheid

 

Het is belangrijk dat een gebouwontwerp voldoet aan een vooraf vastgesteld niveau qua (brand)veiligheid. Dit niveau wordt bepaald op basis van wetgeving. Het Bouwbesluit 2012 is het minimale niveau waaraan een ontwerp voor een bouw of verbouwing moet voldoen.

 

 

Toetsing aan vigerende regelgeving

 

Wij kunnen uw ontwerp toetsen aan de regelgeving. Zo wordt ondermeer beoordeeld of de brand- en subbrandcompartimenten voldoen aan de richtlijnen, of de loopafstanden niet worden overschreden, of de lengte van brandslanghaspels voldoende is en op alle overig geldende eisen.

 

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV heeft de expertise in huis als het gaat om integrale brandveiligheid door de aanwezigheid van adviseurs die als ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht hebben opgetreden.

 

 

Vragen over brandveiligheid?


Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.Meer informatie