Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort

Telefoon: 033 - 45 66 080

Praktisch Beleidsplan Brandveiligheid

risico, brandveiligheid

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV is op dit moment druk bezig met het herschrijven van het Beleidsplan Brandveiligheid voor een grote GGZ-instelling. Belangrijk aandachtspunt is, dat er een duidelijke, makkelijk leesbare richtlijn moet komen, zodat er in de organisatie op eenvoudige wijze mee gewerkt kan worden.

 

Brandveiligheid binnen GGZ-instellingen is bijzonder belangrijk. We hebben te maken met kwetsbare gebruikers van een pand, die vaak niet voldoende in staat zijn om voor hun eigen (brand)veiligheid te zorgen. De zelfredzaamheid kan enorm worden beperkt door fysieke of psychische factoren, maar ook door medicijngebruik of gebruik van verdovende middelen. Daarom is het van groot belang dat een GGZ-instelling zich goed verdiept in de regels en aanbevelingen op het gebied van (brand)veiligheid.

 

Brandveiligheid is geen hogere wiskunde. Daar zijn de deskundigen het allemaal over eens. Als je wiskunde gestudeerd hebt, dan klopt deze uitspraak. Maar hoe kun je ervoor zorgen, dat het ook voor mensen die minder op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, eenvoudig te begrijpen wordt?

 

Hiervoor is Gerard Hoffmann samen met Mirjam van Ginkel het bestaande beleidsplan van deze GGZ-instelling aan het herschrijven. Het plan wordt uitgewerkt in schema’s, waarbij in één oogopslag duidelijk wordt waaraan een gebouw met een bepaalde gebruiksfunctie moet voldoen volgens het Bouwbesluit. Dit geldt zowel voor de bouwkundige-, als installatietechnische, maar ook de organisatorische (BIO) maatregelen die genomen moeten worden om te zorgen voor een optimale integrale brandveiligheid.

 

Een volgende stap is het op deze BIO-maatregelen scannen van de verschillende panden van deze GGZ-instelling en de organisatie te voorzien van advies, eventuele tekorten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV zal een rol spelen bij Bouwkundige zaken door het leveren van offertes en projectbegeleiding, op het gebied van Installaties door het verzorgen van bijvoorbeeld het (jaarlijks) onderhoud en beheer en Organisatorisch door het (bhv-)trainen van personeel. Hiermee wordt de BIO (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) gewaarborgd.

 

Door onze kennis en ervaring in de GGZ kunnen wij deze opdracht met veel vertrouwen uitvoeren. Bent u ook geïnteresseerd in een praktische uitwerking van uw Beleidsplan Brandveiligheid, neem dan contact op met onze adviseurs op 033-4566080 voor het maken van een afspraak.Terug naar overzicht

Vragen over brandveiligheid?


Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.Meer informatie