Synchro Project Engineering BV
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort

Telefoon: 033 4566 080

Bouwkunde

De bouw kenmerkt zich door een vergaande specialisatie en een gedetailleerd traject. Weersomstandigheden, haalbare fasering, waterdichte afspraken, uitgekiende inkoop en kundig personeel zijn hot items. Als er zich tijdens uw project een tekort aan gekwalificeerd personeel voordoet, leidt dit vrijwel direct tot grote problemen. Bepalingen met betrekking tot internationale aanbestedingscriteria kunnen u enerzijds verleiden tot een groot en breed personeelsbestand, maar anderzijds is de door de grotere concurrentie een grote vaste personeelslast dodelijk in tijden van stagnerende economie.

Waar haalt u snel deskundig personeel vandaan? Zijn ze direct inzetbaar en hebben ze voldoende know-how? Synchro Project Engineering BV biedt u de mogelijkheid om uw terugkerende personeelsproblemen flexibel op te lossen.

Onze ervaren en goed opgeleide medewerkers staan voor u klaar in de navolgende werkgebieden:

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Beton- en staalbouw

Civiele techniek

Planologie en Stedenbouw

Constructie en ontwerp

Capaciteitsproblemen bij technische projecten?


in- en extern ondersteunen met adviezen, kennis, ervaring en mankracht. Daarvoor hebben wij een rijk potentieel
aan specialisten op MBO-, HBO- en TU- niveau beschikbaar.Meer informatie