Innovatie door

creativiteit en expertise

Synchro BV inspecteert, adviseert en realiseert sinds 1995 hard- en softwarevoorzieningen op het gebied van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische (brandveiligheids)maatregelen. Bij Synchro vindt u alle diensten onder één telefoonnummer.

Projecten

LogboekenOnline BV

 

Synchro bedenkt nieuwe oplossingen waar anderen blijven vasthouden aan behaalde resultaten in het verleden. Synchro wint om die reden, met LogboekenOnline®, als Best Practice, de Nationale Innovatieprijs Brandveiligheid 2013!

 

Module Legionellabeheer

 

In samenwerking met LogboekenOnline BV heeft Synchro de Module Legionellabeheer ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om beheerstaken gelijktijdig actueel te houden en spoel je eenvoudig met een BlueTooth thermometer!

 

Module Liftinstallaties

 

In samenwerking met een liftbedrijf, de TÜV en LogboekenOnline® heeft Synchro een compleet online liftlogboek ontwikkeld. De module geeft automatisch, in één overzicht aan wanneer onderhoud- en of inspectietermijnen naderen.

Brandveilig Ondernemen

 

Synchro heeft voor de Gemeente Houten een online dienst ontwikkeld waarmee, op basis van de inschrijving Kamer van Koophandel een online risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd.

 

Passie voor (brand)veiligheid

Synchro werkt voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, facilitair managers, zorgmanagers, gebouweigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om brandveiligheidsvraagstukken.

Door onze kennis en ervaring in het brandweerveld spreken en verstaan wij de taal van ontwerpers, uitvoerders en het bevoegd gezag. We weten wat moet, kan, en mogelijk is en kennen de (on)mogelijkheden van de brandweer bij een inzet. Wij zijn gedreven door onze passie voor het vak en onderscheiden ons door onze persoonlijke werkwijze en risicogerichte benadering van brandveiligheid. Wij zijn deskundig, oplossingsgericht, accuraat en onafhankelijk.

Kostenbesparend advies

In een gebouw zijn veel voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor mensen om daar te kunnen verblijven. Denk hierbij aan verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling, verlichting en liften. Op grond van wet- en regelgeving zijn er vaak voorzieningen aanwezig zijn om de veiligheid te verhogen zoals brandmeldinstallaties, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen.

De noodzaak voor de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de zelfredzaamheid van de mensen die daar kunnen verblijven.

Het adequaat onderhouden van deze voorzieningen kost veel geld en soms zijn ze niet verplicht, in overvloed aanwezig of overbodig. Een gebouwscan op basis van risicobenadering en regelgeving kan in veel gevallen leiden tot een reductie in onderhoudskosten waarbij Synchro u kan helpen.

Brandmeldsystemen

De aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald op basis van het gebruik en de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie kan ook vereist zijn op basis van milieuregelgeving.

In Nederland is dit gebonden aan een uitgebreide wet- en regelgeving. Synchro is samen met haar partners volledig op de hoogte van deze eisen. Synchro werkt daarnaast alleen samen met bedrijven die een KIWA-NCP erkenning hebben als het gaat om brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dan bent u verzekerd van kwaliteit!

 

Van ontwerp tot en met onderhoud bieden wij u de volgende diensten:

 

 • Opstellen Programma van Eisen;
 • Opstellen Nota van Aanvulling;
 • Bouwbegeleiding en begeleiding bij aanleg van de installatie;
 • Verzorgen van certificering;
 • Jaarlijks onderhoud;
 • Maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
 • 4 en 8 maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
 • Second opinion na installatie.

Quick Scan Brandveiligheid

Het doel van de Quick Scan Brandveiligheid is de risico’s van uw organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid. Er wordt op beknopte wijze inzicht gegeven hoe het staat met de brandveiligheid in een gebouw. Met de resultaten uit de Quick Scan kan direct aan de slag worden gegaan om eventuele knelpunten op te lossen.

 

De onderdelen van de QuickScan bestaan uit:

 • Een steekproefsgewijze visuele inspectie op en beoordeling van de bouwkundige uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen van het gehele object.
 • Het steekproefsgewijs visueel controleren van de brandbeveiligingsinstallaties en de aanwezige logboeken, onderhoudscontracten en certificaten van deze brandbeveiligingsinstallaties.
 • Het steekproefsgewijs controleren en beoordelen van het brandveilige gebruik.

Werken bij Synchro

Bij Synchro zijn we altijd op zoek naar nieuwe talenten. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag kennis met ons maken? Stuur ons dan een sollicitatie via onderstaand formulier. Reageer je op een specifieke openstaande vacature? Vergeet deze dan niet te vermelden.