Hoe Synchro voor de Gemeente Houten een online dienst heeft ontwikkeld waarmee eenvoudig een risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd!

Synchro heeft voor de Gemeente Houten een online dienst ontwikkeld waarmee, op basis van de inschrijving Kamer van Koophandel een online risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd.

De portal Brandveilig Ondernemen is ontwikkeld voor de gemeente Houten waarin ruim vierduizend geregistreerde ondernemers vanuit het handelsregister worden geïmporteerd. De portal genereert unieke codes en deze worden door de gemeente Houten inclusief een begeleidende brief verzonden aan de gebruikers en eigenaren van de betreffende objecten.
De code wordt ingevuld op de portal en na controle van de NAW gegevens start een doordachte vragenlijst. De resultaten worden vervolgens automatisch aangeleverd bij de Gemeente die op basis van de verstrekte antwoorden, samen met de betreffende ondernemer, verdere actie kan ondernemen. Dit draagt bij aan bewustwording en veiligheid in het algemeen.

Synchro werkt met een eigen team van specialisten op het gebied van softwareontwikkeling. Synchro werkt ondermeer met:

  • Back-end: CodeIgniter & PHP 8.x,
  • Front-end:  VueJS en jQuery
    Preprocessing: SASS
  • Communicatie tussen front- en back-end:  AJAX & AXIOS

Andere projecten

LogboekenOnline BV

 

Synchro bedenkt nieuwe oplossingen waar anderen blijven vasthouden aan behaalde resultaten in het verleden. Synchro wint om die reden, met LogboekenOnline®, als Best Practice, de Nationale Innovatieprijs Brandveiligheid 2013!

 

Module Legionellabeheer

 

In samenwerking met LogboekenOnline BV heeft Synchro de Module Legionellabeheer ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om beheerstaken gelijktijdig actueel te houden en spoel je eenvoudig met een BlueTooth thermometer!

 

Module Liftinstallaties

 

In samenwerking met een liftbedrijf, de TÜV en LogboekenOnline® heeft Synchro een compleet online liftlogboek ontwikkeld. De module geeft automatisch, in één overzicht aan wanneer onderhoud- en of inspectietermijnen naderen.

Brandveilig Ondernemen

 

Synchro heeft voor de Gemeente Houten een online dienst ontwikkeld waarmee, op basis van de inschrijving Kamer van Koophandel een online risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd.